Loading

Portfolio

Chụp ảnh Selfie
Tôi là người khoái chụp ảnh Selfie, và hầu như không bỏ

T u r k e y 2 0 1 6
Thổ Nhĩ Kỳ là một nơi lạ lẫm. Tôi đến đó, vào

Vietnam An Aerial Concert